facebook

Издателство

Това е истина!

tova-e-istina_184x250_fit_478b24840a

Това е истина!

Автор: Димитър Вацов, НБУ, София, 2016. 346 стр.

Философия

Тази книга се разполага в полето на философията на обикновения език и разглежда казването на истината като специфичен тип перформатив.

Тя отговаря на два основни въпроса:

1. Какво на практика правим, когато казваме „Това е истина!“?

В отговор на този въпрос в книгата е изградена нова перформативна теория за истината: основна прагматична функция на перформатива „Това е истина!“ да издига обявеното за истина до образец за следване.

Но не по-малко важен е и вторият въпрос:

2. При какви обстоятелства признаваме „обявеното от някого за истина“ за истина?

В отговор е изградена една онтологична пост-прагматистка теория за речта, която отчита как, кога и докога вече обявените „истини“ успяват да останат релевантни на актуалния опит.

 

ISBN 978-954-535-929-3

Цена: 23.00 лв.