facebook

Издателство

Учебно помагало по административно право и административен процес

ucebno-pomagalo_184x250_fit_478b24840a

Учебно помагало по административно право и административен процес

Автор: Райна Николова, НБУ, София, 2018. 340 стр.

Право

Изданието „Учебно помагало по административно право и административен процес“ разглежда основните правни институти на административното право - обща част, на административния процес и на административнонаказателния процес, които се съдържат в конспекта за държавен изпит по публичноправни науки на спечиалността „Право". Съдържа кратка теоретична част по всеки един от въпросите, допълнена с упражнения и/или казуси по съответната тема. Целта на помагалото е да подпомогне бъдешите юристи в усвояването на преподавания материал чрез решаването на казуси и други практически задачи. Използвана е богата библиография, тълкувателна и съдебна практика и образци на документи. Книгата е предназначена за студенти по право.

 

ISBN 978-619-233-031-6
Цена: 13.00 лв.