facebook

Издателство

Управление на виртуални екипи. Теория и методология

upravlenie-na-virtualni-ekipi_184x250_fit_478b24840a

Управление на виртуални екипи. Теория и методология

Кристиян Хаджиев, НБУ, София, 2021. 408 стр.

Икономика

В монографията се изследват ключовите организационни предпоставки и елементи, свързани с проектирането и функционирането на високоефективни виртуални екипи от структурна, управленска и процесна гледна точка. В хода на проучването бива изграден и обоснован нов концептуален интегративен модел за ефективност на виртуалните екипи, който представлява своеобразен синтез на съществуващите модели и предлага обща теоретична и методологична основа за постигането на поставените цели днес и в бъдеще.

Д-р Кристиян Хаджиев е доцент по „Социално управление“ и ръководител на департамент „Администрация и управление“ в Нов български университет. Член е на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление (АПИУ) и на редколегията на списание „Икономическа мисъл“. Автор е на четири монографии, два учебника и над 35 статии и студии във водещи научни списания.

 

ISBN 978-619-233-160-3

Цена: 22.00 лв.