facebook

Издателство

Валутният риск в икономиката: Теоретични и практико-приложни измерения

valutniqt_184x250_fit_478b24840a

Валутният риск в икономиката: Теоретични и практико-приложни измерения

Автор: Ирена Николова, НБУ, София, 2018. 380 стр.

Икономика

В монографията се разглежда връзката между отделните видове валутен риск и рисковете във външната среда, както и правната рамка на съществуващите регулации в света, в Европейския съюз и в България.

Анализирането на валутнокурсовите колебания и режими, а оттам и на валутния риск определя какви са основите, върху които днес съществуват Европейският икономически и паричен съюз и българският лев. Затова и се проследява тяхното развитие за период от 200 години за държавите от Западна Европа и САЩ, и за 140 години за България.

Представената методика за управлението на валутния риск предоставя възможност за проследяване на връзката между теорията и практиката, съобразявайки се с актуалните тенденции в тази област.

 

 

ISBN 978-619-233-028-6

Цена: 20.00 лв.