facebook

Издателство

Високото пространство в дневната при къщите

kliment-ivanov-cover-front_184x250_fit_478b24840a

Високото пространство в дневната при къщите

Климент Иванов, НБУ, София, 2021. 206 стр.

Архитектура

Високото пространство в дневната е най-впечатляващият образец на оформяне на жилищното пространство. То представлява върховната демонстрация на дизайнерско великолепие в рамките на едносемейната жилищна сграда. Сложната триизмерна композиция на високото пространство разкрива ново поле за изява на творческите способности на проектантите. Тя предлага нова посока на развитие на жилищното пространство – във височина. Интериорното пространство става по-голямо, богато и представително, без да се увеличава застроената площ. От него се откриват впечатляващи гледки навън и изненадващи ракурси към вътрешността.

Високото пространство е пищно и внушително решение, независимо дали е в луксозна резиденция или в скромна къща. То винаги оказва силно въздействие върху наблюдателите и оставя дълготрайни спомени у тях. То предлага огромни възможности за подобряване на качеството на живота в къщата и за повишаване на удоволствието от обитаването ѝ.

В този труд се изследва актуалната представа за високото пространство в дневната и неговата роля в съвременното жилище. То се разглежда като най-важното нововъведение в развитието на модерната къща и един от ключовите елементи за създаването ѝ. Стремежът не е да се наложи високото пространство като универсално приложима схема, която да измести останалите. То е алтернативно решение, подходящо за по-нестандартно настроени клиенти, които търсят различен начин на организиране на живота в жилището си. Това го прави особено желано от клиенти от артистичните и творческите среди.

 

Климент Иванов е български архитект. Той се занимава с архитектурно проектиране, с изследователска и с преподавателска дейност.

Климент Иванов е основател и водещ проектант в архитектурното бюро „Климент Иванов Архитекти“. То работи в сферите на жилищните и обществени сгради, на реконструкцията и промяната на функцията на сградите, на интериорния и на продуктовия дизайн. Негови проекти са спечелили редица международни и национални конкурси и награди. През 2021 година негов проект е удостоен с номинация на Конкурса за съвременна архитектура на Европейския съюз „Mies van der Rohe Award 2022“.

Климент Иванов изучава архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия. През 1999 г. е лауреат на наградата „Студент на годината на Архитектурен факултет ‘99“. През 2000 година се дипломира като магистър по Архитектура с отличие под съвместното ръководство на доц. арх. Георги Берберов и арх. Танко Серафимов.

През 2006 година е поканен като хоноруван преподавател в Департамент

„Архитектура“ на Нов български университет, а от 2010 година е редовен асистент. Той създава курсовете по Компютърно архитектурно проектиране и въвежда курсове по Компютърна визуализация и Компютърна графика. Преподавал е в програми по архитектура и на други университети в страната.

През 2014 година Климент Иванов защитава докторска дисертация в Нов български университет на тема „Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите“ с научен ръководител доц. д-р арх. Анна Аврамова.

Понастоящем Климент Иванов е главен асистент и програмен консултант в департамент „Архитектура“ на Нов български университет, като води лекции и упражнения по жилищни сгради, бизнес паркове и дипломно проектиране.

 

 

ISBN 978-619-233-151-1

Цена: 35.00 лв.