facebook

Издателство

Власт, управление и обществено развитие: Глобални, регионални и национални перспективи

vlastta_184x250_fit_478b24840a

Власт, управление и обществено развитие: Глобални, регионални и национални перспективи

Съставител: Димитър Панайотов, НБУ, София, 2018. 612 стр.

Икономика

Международната научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие“ (глобални, регионални и национални перспективи) предложи разнообразие от гледни точки, базисни теоретико-приложни сравнителни анализи, модели и инструменти, които са необходими за всяка една дискусия по проблематиката.

Властта се анализира като фундаментално обединяващо понятие и централна обяснителна категория в науките за обществото, институциите и човешкото поведение. Проследяват се многофакторни релации, изследвания и прогнози както по отношение влиянието на неравенствата върху демокрацията и развитието на човешкия капитал, така и по обсъждането на идеи за промяна в политиките за интегриране на обществото, възможните трансформации и иновации в управлението, носещи корективи в стратегическите визии и изискванията за управление на устойчивостта - съчетаваща ефективност, справедливост и равенство (икономически, социални и екологични аспекти). Извеждат се индикатори на таксономията на властта в условията на променящата се образователна система и настъпващата трансхуманитарна революция (Индустрия 4.0, 5.0,...).

Еволюцията и трансформацията на управленските и организационните модели, поставени в среда с висока степен на неопределеност и мултикултурни измерения, е в контекста на дискусията по следните въпроси:

  • Какво ни дават управленските практики за „аджайл“ управление с множество източници на власти и работа в самоорганизиращи се екипи?
  • Как се измерва продуктивността на съвременните мрежови организации?
  • Как традиционните управленски йерархии да се трансформират в отговорно управленско лидерство, автентично на динамиката и принципите на съвременното общество?

• Дали властта и свободата биха могли да съжителстват под един и същи покрив?

 

ISBN 978-619-233-007-1

Цена: 27.00 лв.