facebook

Издателство

Военни аспекти на българо-френските отношения от 1878 до 1918 година

georgi-peev-cover_184x250_fit_478b24840a

Военни аспекти на българо-френските отношения от 1878 до 1918 година

Георги Пееве, НБУ, София, 2023. 268 стр.

История

 

Доц. Георги Пеев е роден през 1961 г. в София. Завършва с магистърска степен по история Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1994 г. защитава степен DEA в INALCO – Париж, след което е докторант в École Pratique des Hautes Études en Sorbonne – Париж. От 2002 г. е преподавател в Нов български университет. Автор е на над 50 изследвания в областта на историята и администрацията, публикувани в научни издания в България, Франция, Германия, Австрия, Русия, Турция, Гърция и Ливан.

 

Книгата запълва една празнина в историческата наука – проследяването на отношенията между Франция и България във военната сфера в периода 1878–1918 г. В хода на изследването се поставят редица нови въпроси и се подлагат на преоценка някои залегнали в българското обществено мнение становища, които са продукт повече на емоции, отколкото на реална фактология.

 

Съдържание

 

 

 

ISBN 978-619-233-238-9

Цена: 28.00 лв.