facebook

Издателство

Вярващ, но не религиозен. Български контексти на холистичната спиритуалност

vyarvasht-no-ne-religiozen-cover_184x250_fit_478b24840a

Вярващ, но не религиозен. Български контексти на холистичната спиритуалност

Теодора Карамелска, НБУ, София, 2023, 236 стр.

Социология

 

Монографията „Вярващ, но не религиозен. Български контексти на холистичната спиритуалност“ е изследване върху проблематика, пронизваща различни аспекти на съвременната социалност, които Теодора Карамелска подвежда под рубриката „ново омагьосване на света в късната модерност“, с алюзия за един процес в ранномодерната епоха, който Макс Вебер обозначава като „религиозно разомагьосване“.

И ако при Вебер религиозното разомагьосване е решаваща стъпка в рационализирането на света, поета по-късно от интелектуализирането чрез науката, то „новото омагьосване“ набелязва метаморфози на религиозното поле, оставали дълго време невидими под повърхността на сякаш безпрекословното модернизиране на европейските общества, схващано същевременно като маргинализиране на религията в традиционния ѝ образ.

Кольо Коев

 

Теодора Карамелска е преподавател в департамент „Философия и социология“ на Нов български университет и научен сътрудник в Института по философия и социология – БАН.

 

Съдържание

 

Цена: 19.00 лв.

ISBN 978-619-233-259-4