facebook

Издателство

За туризма. Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството

ivo-velinov-cover-01_184x250_fit_478b24840a

За туризма. Пет туристически разходки в икономика на културата и наследството

Иво Велинов, НБУ, София, 2023. 168 стр.

Туризъм

Авторът демонстрира философски способности за осъществяване на критико-конструктивен анализ на проученото в различни области на науката. Настоящата книга е с подчертан интердисциплинарен характер по съдържание и тематика. Вниманието е концентрирано върху семиотичното познание и релацията между знаците в културологията и развитието на туризма.

доц. д-р Теодора Филипова, СА „Д. А. Ценов“, Свищов

 

Книгата има за обект на изследване семиотика на туризма. Разработеният и предложен анализ е иновативен подход за осмисляне и развитие на туристическите дестинации, съвременните видове туризъм, оценяване и измерване на въздействието на макро- и микросредата в туризма.

проф. д-р Стоян Маринов, Икономически университет – Варна

 

Задълбочен и обхващащ реториките на туризма анализ. В днешно време културата, икономиката и духовността са трите компонента, които постоянно се измерват от международни компании в областта на интегрираните маркетингови комуникации, центрирани в творчески и бизнес план към изграждането на устойчив туристически брандинг.

доц. д-р Стефан Серезлиев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

ISBN 978-619-233-222-8

17.00 лв.

 

Съдържание