facebook

Издателство

Библиография: проф. д-р Ирина Генова

final-prin-tcover-bibliogr-01_184x250_fit_478b24840a

Библиография: проф. д-р Ирина Генова

Автор: Радка Казанджиева, НБУ, София, 2019. 44 стр.

Изкуствознание и история на културата

Настоящата библиография представя избрани заглавия от професионалните публикации на проф. д-р Ирина Генова  за периода 1984-2019. Съставена е по повод на нейната 60-годишнина. Подборът е направен от авторката. Библиографията е подредена хронологично в шест рубрики – на кирилица и на латиница. Във всяка година заглавията са подредени азбучно. В рубриките „Монографии“ и „Съставителства“ са посочени и рецензии за съответните трудове.

 

 

Пълен текст на изданието

 

ISBN 978-619-233-074-3 (печатно издание)

ISBN 978-619-233-075-0 (електронно издание)