facebook

Издателство

Културно наследство – състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнината от рождението на проф. Любен Прашков

lyuben-prashkov-web_184x250_fit_478b24840a

Културно наследство – състояние и перспективи. Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнината от рождението на проф. Любен Прашков

Владимир Димитров, съставител и научен редактор, НБУ, София, 2022. 454 стр.

Сборници

Сборник с доклади от конференция в чест на 90-годишнината от рождението на проф. Любен Прашков, Нов български университет, 5 ноември 2021 г.

 

Сборникът е посветен на 90-годишнината от рождението на проф. д-р Любен Прашков, забележителен преподавател, реставратор и изкуствовед, специалист със значителни приноси в областта на българската средновековна и възрожденска живопис и на опазването на културното наследство у нас.

Авторите на текстовете в сборника са изтъкнати учени и преподаватели, част от тях ученици на проф. Прашков. Тематичният  спектър на техните статии е широк, каквито бяха и интересите на  проф. Прашков. Текстовете са четени като доклади на организираната през ноември 2021 г. в Нов български университет конференция.

Сборникът ще търси своята читателска аудитория както сред специалистите, така и сред по-широка публика с интереси в областта на историята на изкуството и опазването на културното наследство.

 

ISBN 978-619-233-229-7 (печатно издание)

ISBN 978-619-233-230-3 (електронно издание)

 

Съдържание

 

Пълен текст