facebook

Издателство

Изкуство и памет. Сборник в чест на 80-годишнината на Иван Маразов

cover-istoria-i-pamet_184x250_fit_478b24840a

Изкуство и памет. Сборник в чест на 80-годишнината на Иван Маразов

Съставителство: Оксана Минаева, Ирена Бокова, НБУ, София, 2024. В две части

Сборници

Сборникът в два тома е посветен на 80-годишнината на проф. Иван Маразов. В него участват изтъкнати специалисти от всички области на хуманитаристиката: изкуствознанието, антропологията, археологията, литературознанието и езикознанието, индологията, египтологията, историята и философията. Авторите са представители на различни методологии, школи и тенденции в науката, на различни поколения и държави, но всички те са обединени от високото признание, което академичната общност дава на проф. Иван Маразов за неговите приноси в теорията и практиката на науката и образованието, за яркото и плътното му присъствие в културния и обществения живот.

 

The two-volume collection is dedicated to the 80th anniversary of Prof. Ivan Marazov. Prominent specialists from all fields of humanities participate in it: art studies, anthropology, archaeology, literary studies and linguistics, Indology, Egyptology, history and philosophy. The authors are representatives of different methodologies, schools and tendencies in science, of different generations and countries, but they are all united by the high recognition that the academic community gives to prof. Ivan Marazov for his contributions to the theory and practice of scholarly research and education, for his outstanding and distinguished presence in cultural and social life.

 

Съдържание

 

 

ISBN 978-619-233-224-2

Цена: 120.00 лв.