facebook

Издателство

Живот и дейност: мемоари (1875–1939). Дневник (1940–1944)

nikola-stoyanov-cover-web_184x250_fit_478b24840a

Живот и дейност: мемоари (1875–1939). Дневник (1940–1944)

Никола Стоянов; съст., предг. и бел. Калинка Анчова, Алека Стрезова, НБУ, София, 2020. 772 стр.

История

Никола Стоянов оставя трайна следа в различни сфери от политическия и обществен живот на нова България. Роден в Дойран, обречен на националния идеал, дипломиран математик, физик и астроном, авторитетен икономист и финансист, дългогодишен директор на Дирекцията на държавните и гарантираните от държавата дългове, общественик с разностранна ангажираност, председател на Македонски научен институт, на Съюз „Юнак“, на Съюза на периодичния печат, той се нарежда сред значимите фигури на своето време. Съзидателният му житейски път е вплетен в панорамата на възходите и крушенията, надеждите и разочарованията на младата българска държава. 

Настоящото издание е едновременно документална проза, личен разказ, но и изследователски прочит на неговото място в новата българската история. То е интригуващо повествование не само за специалистите, но и за по-широк кръг читатели.

 

 

ISBN 978-619-233-102-3

Цена: 38.00 лв.