facebook

Издателство

Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958)

diktatura-i-literatura-web_184x250_fit_478b24840a

Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958)

Пламен Дойнов, съставителство и научна редакция, НБУ, София, 2022. 320 стр.

Литература

 

Изданието е книга 22 от поредицата „Литературата на НРБ: История и теория“

 

Сборникът събира статии и студии, представени на конференцията „Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958)“, проведена на 19 ноември 2021 г. в Нов български университет. Текстовете са подредени в три дяла. Първият съдържа периодизационни предложения и други по-общи аспекти на епохата, налагани тенденции и модели през 1948/1958 г., жанрови доминанти и специфики. Вторият дял е посветен на една от централните теми за периода – образа на комунистическия вожд в литературата, а третият – на казуса и имена, простиращи  се в зоната на невидимите, изключените от социокултурния контекст автори, попаднали в концлагери и/или в обсега на Държавна сигурност.

 

Съдържание

 

Цена: 18.00 лв.

ISBN 978-619-233-236-5