facebook

Издателство

Историята на литературата на НРБ: модели и практики

cover-istoriata-na-literaturata-web_184x250_fit_478b24840a

Историята на литературата на НРБ: модели и практики

Пламен Дойнов и Морис Фадел, съставители, НБУ, София 2022. 268 стр.

Литература

 

Изданието е книга 20 от поредицата „Литературата на НРБ: История и теория“

 

Сборникът събира материали от конференцията „Историята на литературата на НРБ: теория и методология“, състояла се в Нов български университет на 29 юни 2021 г. Първият му дял съдържа аналитични разкази за различни периодизационни и литературноисторически модели, в които се помества литературата на НРБ. Вторият дял представя структури, жанрове, форми и някои авторски имена, вплетени в базисни текстове и в историческия разказ за литературата от епохата на комунистическия режим. В специален трети дял са включени рефлексии върху конкретен изследователски опит – статии, рецензии и разговори за проекти и книги, които през последните години активно мислят теоретическите предизвикателства и методологическите перспективи пред изследванията за литературата и културата на НРБ. Така сборникът прави едновременно равносметка и задава хоризонти, към които могат да се ориентират бъдещи литературноисторически разкази.

 

Съдържание

 

ISBN 978-619-233-201-3

Цена: 14.00 лв.