facebook

Издателство

Организационно поведение. Новите парадигми за човешко развитие (пето допълнено издание)

cover-d-panayotov-web_184x250_fit_478b24840a

Организационно поведение. Новите парадигми за човешко развитие (пето допълнено издание)

Димитър Панайотов, НБУ, София, 2022. 472 стр.

Икономика

 

„Организационното поведение е в центъра на движението на нашата интелектуална и морална свързаност в съвременния свят – от нас към другите и обратно, при която създаваме себе си, но и формираме общности, чрез които осъществяваме мечтите си за пълноценно човешко развитие.“

 

Към ефективни модели на управление, отчитащи както закономерностите, особеностите и влиянието на личностните, груповите и културните детерминанти, така и стратегиите за глобално мислене и позитивно лидерство, обвързани с перспективата на смисъла и всекидневния ни принос за настоящето и бъдещето на човечеството. Подобно разбиране според автора е началото на пътя към разгръщането на истинските ни възможности, към поведение в търсене на диалог и културен синтез, към изграждане на обединителни съюзи, които да мултиплицират тоталната ни ангажираност с нашата обща съдба.

 

С нова цивилизационна философия, която да ни откъсне от инерцията на имперското мислене и неговите мантри за правото на по-силния, докато останалите са поставени в позицията на унизени, сервилни, подчинени или провалени държави. Завинаги излезли от пелените на варварството – изтръгнати от слепотата пред войните ни за самоунищожение, обсебени от доктрини за възможен свят на крепостите и съзнателно обграждане от проблемите на другите, играещи постоянно ролята на „вечните подрастващи“, които все не успяват да престъпят прага към зрелостта на човечеството. И с морално проглеждане за справедливите каузи на съучастието, съгласуването и съдействието. Тогава светът, в който живеем, може да се разглежда в контекста на развиващата се глобализация като постоянно функционираща, обновяваща и съзидателна организация за обща планетарна цивилизация.

 

Съдържание

 

ISBN  978-619-233-231-0 (меки корици)

Цена: 25.00 лв.

 

ISBN 978-619-233-239-6 (твърди корици)

Разпространява се безплатно