facebook

Издателство

Значимите други в живота на човека

cover-znachimite-drugi-01_184x250_fit_478b24840a

Значимите други в живота на човека

Надя Колчева, НБУ, София, 2024. 348 стр.

Психология

„ЗНАЧИМИТЕ ДРУГИ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА“ е книга за човешките отношения, дълбочината на човешката ни същност, огромното значение на взаимоотношенията с друго човешко същество за нашето развитие и функциониране. В хода на нашия живот,  „от люлката до гроба“, връзките, които създаваме с другите, значими за нас хора, се вплитат в сложни модели, чрез които изграждаме своята идентичност и разбирането за себе си, оформят нашите преживявания, моделират нашите възприятия за света, нашето личностно израстване и благополучие, влияят на житейския път, който изминаваме.

В книгата се прави кратък обзор на това какво е човешко развитие; разглеждат се понятия и дефиниции; представят се теоретични модели, които дават основите за разбирането на междуличностните взаимоотношения. Четири отделни глави представят през призмата на множество изследвания, проведени у нас, авторски, и в чужбина, взаимоотношенията с различен тип значими други – родителите, учителите, интимните партньори и ръководителите на работното място. За първи път се разглеждат взаимоотношенията в организационен контекст в рамките на IPARTheory.

Книгата би била интересно четиво за студенти от бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и за всички, които искат да разберат повече за значението и природата на човешките отношения.

 

ГЛ. АС. Д-Р НАДЯ КОЛЧЕВА, доктор по психология, работи в департамент „Когнитивна наука и психология“, Нов български университет. Има дългогодишен преподавателски и изследователски опит. Автор е на над 20 преводни версии и адаптации на психометрични инструменти за България. Има принос за разширяване на обхвата на научните изследвания на Теорията за междуличностно приемане-отхвърляне (InterPersonal Acceptance-Rejection Theory, IPARTheory). Тя е един от авторите на Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години и Скрининг тест за деца на възраст 3-3,6 г. Автор е на множество научни публикации в международни и български издания и съавтор и редактор на няколко книги. Асоцииран член е на Center for the Study of Interpersonal Acceptance and Rejection към University of Connecticut. От 2022 г. е председател на International Society of Interpersonal Acceptance and Rejection. Изследователските ѝ интереси са в областта на психология на развитието с фокус ранна и предучилищна възраст, междуличностни отношения, развитие на социални и емоционални умения, психодиагностика, адаптация и стандартизация на психологически инструменти и др.

 

Съдържание

 

 

Цена: 25.00 лв.

ISBN 978-619-233-281-5